There is the way

to do it better!

PACTUM S.A.

PACTUM S.A. jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Konsekwentnie budujemy relacje inwestorskie pomagając polskim firmom we wzroście konkurencyjności i innowacyjności. Jako inwestorzy dostarczamy kapitał oraz aktywnie wspieramy naszych partnerów biznesowych. Wieloletnie doświadczenia połączone ze specjalistyczną wiedzą naszego zespołu pozwalają nam wprowadzać efektywne rozwiązania umożliwiające stabilny i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów inwestujących na rynku kapitałowym, w tym private equity lub funduszy podwyższonego ryzyka.

ZARZĄD

KAMIL BOGDAN WAWRUCH

PREZES ZARZĄDU

SEBASTIAN MIKULEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

MARCIN OSTASZEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

Doradztwo strategiczne

Pomożemy Ci wybrać najbardziej atrakcyjny sposób finansowania inwestycji ze wszystkich ofert dostępnych na rynku.

Restrukturyzacja i Zarządzanie

Wykonujemy diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa, identyfikujemy problemy wraz z ich przyczynami.

Obsługa Transakcji Venture Capital i Private Equity

Prowadzimy obsługę w zakresie transakcji typu venture capital oraz private equity. Udzielamy wsparcia w całym procesie inwestycyjnym.

Obsługa inwestycji

Przygotowujemy pełną dokumentację uwzględniającą pełne spektrum problemów związanych z inwestycją.

Księgowość

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę księgową prowadzonych przedsięwzięć.

Doradztwo w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę księgową prowadzonych przedsięwzięć. Doradzamy w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz wypełniania obowiązków informacyjnych.

Autoryzowany Doradca / Rynek kapitałowy:

Decyzją Nr 3/2021 Wicedyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lipca 2021 roku PACTUM S.A. została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

Zadaniem Spółki jako Autoryzowanego Doradcy jest przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia jego akcji do obrotu na NewConnect i bieżące doradzanie w czasie funkcjonowania na tym rynku.

PACTUM S.A. świadczy kompleksowe usługi związane z funkcjonowaniem emitentów na rynkach NewConnect i Catalyst. Wśród świadczonych usług znajduje się przede wszystkim:

 

  • doradztwo związane z emisją papierów wartościowych i przygotowaniem do debiutu na NewConnect lub Catalyst dla podmiotów planujących debiut oraz zamierzających wprowadzić papiery wartościowe kolejnych emisji (w tym m.in. określenie zakresu działań, pomoc z procesie przekształcenia z spółkę akcyjną, wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu, sporządzanie dokumentów informacyjnych, doradztwo prawne)
  • współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych oraz monitorowanie prawidłowości ich wypełniania
  • bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w alternatywnym systemie

Pactum S.A. przygotowuje swoich klientów do pozyskania kapitału z emisji dłużnych instrumentów finansowych, jakimi są obligacje.

Obligacje to jedna dogodna forma pozyskania kapitału dłużnego przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego. Emitent samodzielnie ustala parametry oferty (oprocentowanie, zapadalność, częstotliwość wypłaty odsetek, zabezpieczenie, etc.). Środki pozyskane z emisji obligacji mogą być wykorzystane na dowolny, wskazany wcześniej przez przedsiębiorcę cel. 

Pactum S.A. wspiera emitentów w następujących etapach związanych z emisją obligacji:
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów (uchwały, warunki emisji obligacji, dokument ofertowy, materiały marketingowe);
  • wsparcie przy wyborze agenta emisji, podmiotu prowadzącego rejestr, animatora obligacji, czy administratora zabezpieczenia;
  • przeprowadzenie rejestracji obligacji w KDPW S.A. oraz wprowadzenie do obrotu na rynek Catalyst,
  • wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz wspieramy w kontaktach z inwestorami.
PACTUM S.A. jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Konsekwentnie budujemy relacje inwestorskie pomagając polskim firmom we wzroście konkurencyjności i innowacyjności. Jako inwestorzy dostarczamy kapitał oraz aktywnie wspieramy naszych partnerów biznesowych. Wieloletnie doświadczenia połączone ze specjalistyczną wiedzą naszego zespołu pozwalają nam wprowadzać efektywne rozwiązania umożliwiające stabilny i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów inwestujących na rynku kapitałowym, w tym private equity lub funduszy podwyższonego ryzyka.

Drugim, dynamicznie rozwijającym się  filarem działalności PACTUM S.A. są inwestycje w innowacyjne projekty biznesowe. Koncentrujemy się na projektach wysokotechnologicznych, wdrażaniu nowych technologii w przemyśle. Inwestujemy w małe i średnie przedsiębiorstwa. Poza kapitałem dostarczamy aktywne wsparcie dla rozwoju biznesu, finansowe know-how oraz dzielimy się doświadczeniem zdobytym jako przedsiębiorcy.

Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów z zakresu prawa,  podatków, księgowości  i rachunkowości pozwala nam na zaoferowanie Klientom kompleksowej obsługi prowadzonych przez nich przedsiębiorstw.

KAMIL BOGDAN WAWRUCH

PREZES ZARZĄDU Radca prawny, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Bankowe, prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński jako stypendysta Narodowego Banku Polskiego. Od 2011 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji podatkowo – kapitałowej przedsiębiorców w tym w procesach inwestycyjnych i konsolidacyjnych, także w oparciu o tworzenie i zarządzenie międzynarodowymi strukturami podatkowymi. Doradza spółkom prawa handlowego działającym na rynkach kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów pozyskiwania finansowania, również za pośrednictwem instytucji zbiorowego inwestowania. Świadczy usługi między innymi na rzecz podmiotów z branży finansowej, IT, deweloperskiej oraz FMCG. Od 2013 r. posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu, przyznane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

SEBASTIAN MIKULEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

Adwokat. Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Pracę magisterską przygotował pod kierunkiem SSN Tadeusza Szymanka z zakresu problematyki ochrony znaków towarowych. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. 

Zawód adwokata wykonuje od 2012 r. W 2019 r. ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2021 r. ukończył studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach prawniczych, świadczących usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego gdzie zajmował się m.in. licznymi postępowaniami upadłościowymi, bieżącą obsługą spółek handlowych oraz procesami sądowymi. Współpracował przy debiutach spółek giełdowych na GPW oraz rynku New Connect.

Reprezentuje klientów w toku postępowań upadłościowych, gospodarczych oraz cywilnych zarówno po stornie dłużnika, jak i wierzyciela.

MARCIN OSTASZEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 roku. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1286). W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2021 roku ukończył studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych kancelariach świadczących usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego oraz cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Reprezentował Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych oraz w relacjach z administratorem zabezpieczeń.

W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza również osobom fizycznym z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłości konsumenckiej. Reprezentuje klientów w toku postępowań gospodarczych, cywilnych oraz egzekucyjnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela.

Pełnił ponadto funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów, jak również funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.